Informacje prawne

 • Posiedzenie Kmisji Samorządu Ter. i Polityki Reg. oraz Infrastruktury w sprawie ustawy o ptz

  W załaczeniu informacja o przebiegu posiedzenia połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 8 czerwca dotyczące ocenie przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


   

 • Projekt nowelizacji ustawy o ptz przesłany w dniu 4 maja 2016 r. do ministerstwa

  W zał. uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji przesłane do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w związku z zamiarem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Prawo wyłączne w świetle artykułu w Dzienniku Gazeta Prawna. Stanowisko PIGTSiS w tej sprawie.

  Poniżej zamieszczam pytanie czytelnika DGP w związku z ukazaniem się w dniu 6 kwietnia artykułu „Powiaty nie chcą konkurencji na drogach”

 • Charakter komunikacji realizowanej na liniach w obszarze gmin miejsko - wiejskich

  W zał. Opinia PIGTSiS w sprawie charakteru komunikacji realizowanej na liniach przebiegających po obszarze gmin miejsko - wiejskich


   

 • Tranzyt towarów przez Rosję

  W załączeniu przesyłam pismo odnoszące się do problemów związanych z przewozami drogowymi z Ukrainy do Kazachstanu. Załączniki do pisma ujęte zostały w odrębnych dokumentach

   

  2016-01-11

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.

 • Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

  W nawiązaniu do już zamieszczonej w dniu 22 maja br. wiadomości "Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)"  http://www.pigtsis.pl/artykul/709.html informujemy, że w dniu 21 lipca br., na wspólnym posiedzeniu Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły projekty ustaw:

   


  1. o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2973), dotyczące pozbawienia straży gminnej uprawnień do używania urządzeń rejestrujących (fotoradarów) 

  2. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), dotyczące przeniesienia odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, ze sprawcy naruszenia na właściciela lub posiadacza pojazdu.

 • Zmiana formularza MILOG

  Uwaga przewoźnicy:
  Formularz zgłoszeniowy MiLoG uległ zmianie od 6.07.2015 r.
   
  Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
  Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

  2015-07-07

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w załączeniu przekazuje do wiadomości scan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-410/P/2015 z 22.05.2015 r. adresowanego do Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym to piśmie zawarliśmy nasze konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), w którym to projekcie Podkomisja Sejmowa zamierza zmienić mandatowe karanie kierowców za przekraczanie prędkości i tzw. "późne" wjazdy na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na kary administracyjne nakładane na właścicieli pojazdów. 

  Uprzejmie prosimy naszych Członków o zapoznanie sie z tymi - naszym zdaniem skandalicznymi - propozycjami kilkunastu parlamentarzystów i podjęcie stosownych działań w terenie, aby znaleźć poparcie innych Parlamentarzystów dla poparcia zgłoszonych przez PIGTSiS propozycji zmian naprawiających te szkodliwe zamiary.


   

 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedkłada w załączeniu pismo PIGTSiS-312/P/2015 adresowane do Pani Marii Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju zawierające uwagi w zakresie otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 lutego 2015 r. projektów:

  1Ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt datowany na 17grudnia 2014 r.

  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie minimalnych warunków, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu
  wyposażona w miejsce lub miejsca do spania - projekt z dnia 5 lutego 2015 r.

  3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy