Spotkania

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 11.06.2014r. - uchwały z posiedzenia

  W dniu 11 czerwca 2014 r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2013 i udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

   

 • Konferencja Naukowa nt. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 r. zorganizowała Konferencję Naukową na temat funkcjonowania drogowego publicznego transportu zbiorowego w kraju. W Konferencji naukowej uczestniczyło ok. 155 osób. W załączeniu udostępnione nam do publikacji trzy prezentacje osób przygotowane przez naukowców zajmujących się problematyką drogowego publicznego transportu zbiorowego.

  Pełne referaty przygotowane z tej okazji przez te osoby zostały wydane przez nas w broszurze i przekazane uczestnikom Konferencji.

   

 • 20 lat PIGTSiS-film oraz informacja zawarta w art. Polskiej Gazety Transportowej Nr 23 z 11.06.2014

  Uprzejmie informujemy, iż z okazji 20 - lecia naszej instytucji został przygotowany film pokazujący historię Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji oraz została przygotowana okolicznościowa wkładka do nr 23 Polskiej Gazety Transportowej który to tekst znajduje sie w załączeniu

   

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 r. zorganizowała Akademię z okazji 20-lecia naszej działalności. W Akademii uczestniczyło ok. 180 osób, spośród których były także osoby odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medalami za Długoletnią Służbę" oraz odznaczeniami przyznanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju "Za Zasługi dla Transportu RP". Medale i Odznaczenia wręczał Pan Zbigniew Rynasiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W załączeniu listy osób które otrzymały Medale i Odznaczenia. Po Akademii odbył się także występ artystyczny Pana Krzysztofa Piaseckiego.

   

   

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiązaniu do pism z dnia 4 i 26 marca uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2014 r. odbędzie sie posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia czlonków PIGTSiS.

   

  Miejsce posiedzenia:

  Paprotnia, Hotel "Kuźnia Napoleońska" - ul. Sochaczewska 5

  96-515 Teresin; godz. 11.00

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 11 czerwca 2014 r. na godz. 11.00 w Paprotni w Hotelu "Kuźnia Napoleońska" ul. Sochaczewska 5, 96-515 Teresin

 • Spotkania regionalne Członków PIGTSiS z firmą DRABPOL

  Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach regionalnych naszych Członków z firmą DRABPOL. Spotkania będą organizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, Brzegu, Ostrołęce, Elblągu i Pile.

  Powyższe ma związek z faktem iż od dnia 1 listopada 2014 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje ws. wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowch m.in obowiązku stosowania systemów pomiaru ciśnienia opon dla pojazdów  powyżej 7t wyprodukowanych po 1 listopada b.r.

   

   

  2014-01-29

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie Noworoczne

  W dniach 15 - 16 stycznia b.r. w Zajęcznikach k. Drohiczyna odbyło się Spotkanie Noworoczne Członków Izby.

  Spotkanie połączono z konferencją dot. publicznego transportu zbiorowego. W trakcie spotkanie odbyła się także prezentacja firmy BG Poland producenta preparatów specjalistycznych do zastosowań w silnikach pojazdów oraz firmy AUTOSAN S.A. (w upadłości likwidacyjnej) producenta autbusów.

  2014-01-17

  Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie Noworoczne Czlonków PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uprzejmie informuję iż w dniach 15- 16 stycznia 2014 r. organizowane jest spotkanie noworoczne połączone z konferencją dot. publicznego transportu zbiorowego.

   

   

  2013-11-19

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. transportu drogowego i drogownictwa - 25.09.2013 r.

  W załączeniu link do transmisji z Posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa jakie odbyło sie w dniu 25 września 2013 r. w sali 14/bud. G Sejmu RP na temat: "Aktualny stan prac nad nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat na drogach krajowych."

  2013-09-30

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Konferencja "Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w ptz"

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt:" Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym", która odbędzie się w dniu 18 września 2013 w Kielcach w ramach XI Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2013.

   

  Organizatorem Konferencji jest PIGTSiS, PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. oraz Departamen Infrastruktury Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

  Patronat na nad konferencją objęli: Wojewoda Świętokrzyski - Pani Bożentyna Pałka - Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas.

   

   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy