Spotkania

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 22 czerwca 2016 r.

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje iż prawie 60 firm wywodzących się z organizacji PKS pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytanie dotyczące organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS dla społeczeństwa

  2016-02-05

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie Noworoczne dla Członków Izby

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji organizuje w dniach 14-15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne dla swoich członków, połączone z konferencją nt. wdrażania systemu przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez jst.

   

  2015-12-02

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca b.r. PIGTSIS uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIGTSiS.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 r. podjął uchwalę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 18 czerwca 2015 r.


  Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, w związku z kończącą się kadencją zarządu i sądu koleżeńskiego.


  Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu 500 w Strykowie o godzinie 15.00.


  Na posiedzeniu w marcu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes Zarządu

  Warszawa, dn. 02.03.2015 r.

 • Spotkanie Noworoczne - ZMIANA MIEJSCA

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, w nawiązaniu do naszego pisma PIGTSiS – 470/P/2014 z dnia 12 listopada 2014r.,   uprzejmie informuje, że uległo zmianie miejsce organizowanego w dniach 13-15 stycznia 2015 roku Spotkania Noworocznego Członków Izby połączonego ze zwiedzaniem zakładów firmy SOR oraz informacją o systemie funkcjonowania komunikacji publicznej w Czechach

  2014-12-22

  Ogólne | Spotkania |

 • Spotkanie Noworoczne Członków Izby połączone ze zwiedzaniem zakładów Firmy SOR

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  uprzejmie informuje, że w dniach 13-15 stycznia 2015 roku organizuje Spotkanie Noworoczne Członków Izby połączone ze zwiedzaniem zakładów Firmy SOR oraz informacją o systemie funkcjonowania komunikacji publicznej w Czechach. 
  Spotkanie odbędzie się (UWAGA: ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA w Hotelu SANA – Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Polanicy Zdroju, ul. Górska 2, 57-320 Polanica Zdrój) w Pensjonacie BEATA w Polanicy Zdroju (Rybna 9, 57-320 Polanica Zdrój).

  2014-12-09

  Ogólne | Spotkania |

 • Sprawozdanie z konferencji przewozowej i Targów TRANSEXPO w Kielcach w dniu 9 października

   

  PIGTSiS na Targach TRANSEXPO

  Order i Krzyże zasługi od Prezydenta RP

   

  W halach Targów Kielce odbyła się 12. edycja Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO . Tradycyjnie swoją obecność zaznaczyli nasi członkowie, a Izba poprzez Świętokrzyski Oddział Regionalny PIGTSiS we współpracy z  PKS Ostrowiec Św. zorganizowaliśmy konferencję przewozową „Publiczny drogowy transport zbiorowy – uwarunkowania i szanse rozwoju”.

 • Konferencja "Publiczny drogowy transport zbiorowy - uwarunkowania i szanse rozwoju"

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie wraz z Targami Kielce Sp. z o.o. i PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. zapraszają na konferencję przewozową: "Publiczny drogowy transport zbiorowy - uwarunkowania i szanse rozwoju" w dniu 9 października w Kielcach ul. Zakładowa 1.

  Po zakończeniu spotkania w imieniu Targów Kielce S.A. zapraszamy do zwiedzania  ekspozycji targowych ponad 100 wystawców w tym wszystkich największych producentów autobusów, urządzeń i wyposażenia warsztatów, podzespołów i akcesoriów motoryzacyjnych oraz systemów informatycznych dla wsparcia organizacji i zarządzania transportem drogowym osób.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy