Wybór oferty na wykonanie strony internetowej pigtsis.pl

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczacego wykonania strony internetowej na domenie pigtsis.pl zamieszczonego w dniu 20 listopada informujemy iż do dnia 1 grudnia otrzymalismy 15 ofert. 


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę COLLOSEUM Kamil Sułek z siedzibą w 56-100 Wołów, ul. Wojska Polskiego 31. 


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy