Spotkanie przedstawicieli Izby z zespołem redakcyjnym projektów ustaw. Zdecydowana większość uwag i wniosków Izby zostaj(...)

Spotkanie przedstawicieli Izby z zespołem redakcyjnym projektów ustaw. Zdecydowana większość uwag i wniosków Izby zostaje uwzględniona. Nowa redakcja tekstów ustaw uwzględnia nasze wnioski.
2009-01-01
PIGTSIS

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy