• Spotkania regionalne dla Członków Izby dotyczące zmian w ustawie o td i ptz

  Zarząd PIGTSiS postanowił zorganizować cykl spotkań regionalnych Członków Izby, poświęconych:

  1) przekazaniu informacji o pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym w zakresie spraw związanych z tzw. "dobrą reputacją"

  2) zasięgnięcia opinii Członków w zakresie propozycji zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 208)


  Na spotkaniu przedstawione zostanie wstępne stanowisko Izby, uwagi Członków oraz wzór ankiety, która będzie dotyczyć poruszanego problemu


  Spotkania odbędą się:

  1) 10.X. 2016 r. w siedziba PKS Lubin 59-300 ul. Ścinawska 22

  2) 18.X.2016 r. w siedzibie PKS Piła 64-920 ul. Przemysłowa 28

  3) 20.X.2016 r. w siedzibie PKS Łódź 91-729 ul. Smutna 28

  4) 25.X.2016 r. w siedzibie PKS Łosice 08-200 ul. Kolejowa 22


  Wszsytkie spotkania rozpoczną się o 10.00


  W sprawach organizacji w/w spotkań prosimy o przesłanie na adres e-mail sekretariatu Izby pigtsis@pigtsis.pl informacji o skorzystaniu z naszego zaproszenia, z podaniem daty i miejsca spotkania, oraz ilości osób, które zamierzają wziąć w nim udział


   

 • Akademia z okazji Jubileuszu 70 lat powstania i działalności PKS


  W dniu 14 września 2016 r. odbyła się w Teatrze Buffo w Warszawie, Akademia z okazji Jubileuszu 70. Lat powstania i działalności dla dobra społeczeństwa organizacji PKS. W akademii uczestniczyli przedstawiacie Sejmu, administracji państwowej. Przybyło blisko 300 pracowników przedsiębiorstw PKS, a także kilkudziesięciu byłych długoletnich prezesów i dyrektorów firm PKS oraz przedstawiciele dużych organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu. Przedstawiono krótką prezentację historii PKS.

  W dowód uznania wkładu pracy na rzecz swoich zakładów pracy, 116 pracowników zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę oraz odznakami honorowymi zasłużony dla transportu.

  Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk wystosował do uczestników spotkania list gratulacyjny, przekazując w nim z tej okazji życzenia wszystkim pracownikom firm PKS.

  Po akademii uczestnicy obejrzeli spektakl muzyczny w wykonaniu zespołu Teatru Buffo


   

  2016-09-18

  Ogólne | Spotkania |

 • Kalendarz - Informator na rok 2017

  Szanowni Państwo, w związku z upływającym terminem przesyłania danych do wydawanego przez PIGTSIS Kalendarza Informatora na rok 2017, prosimy wszystkich zainteresowanych nabyciem wydawnictwa lub zamieszczeniem informacji o własnym przedsiębiorstwie przewozowym w tym wydawnictwie o pilne przesyłanie stosownych danych na nasz adres mailowy: pigtsis@pigtsis.pl


  Szczegóły dotyczące kalendarza znajdują się na naszej stronie internetowej we wcześniejszych informacjach z lipca i sierpnia b.r.

  2016-09-15

  Ogólne |

 • Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 1342 została opublikowana Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym
  transporcie zbiorowym, na podstawie której m.in. wszystkie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wydane do 31 grudnia 2016 r. zostają z
  mocy ustawy przedłużone do 31 grudnia 2017 r. a tym samym także do końca 2017 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady honorowania uprawnień do
  ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. 

   

 • Jubileusz 70 lecia PKS - rezerwacja miejsc dla osób odznaczanych

  Na Jubileuszu 70-Lecia PKS, jaki odbędzie się w dniu 14 września 2016 r. w Teatrze BUFFO przewidzianych jest do odznaczeń 116 osób.


  W celu zapewnienia sprawnego wyjścia tych osób na scenę, zabezpieczono dla tych osób miejsca w rzędach od  III do X i od XII do XIV po lewej stronie sceny, co zaznaczono na załączonym planie widowni.

  W załączeniu podajemy także listę osób odznaczanych, w układzie alfabetycznym, gdzie osobom odznaczonym przypisano numer rzędu oraz numer miejsca.

  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie osób odznaczonych z zarezerwowanymi dla nich miejscami oraz bardzo prosimy, aby zajmowali wyłącznie wyznaczone w wykazie numerowane miejsce.


  Jednocześnie rzędy I i II chcemy zarezerwować dla osób zaproszonych.

  Pozostałe miejsca na parterze oraz na balkonie są przeznaczone dla pozostałych uczestników tej uroczystości, i bardzo prosimy, aby nie zajmowali miejsc zarezerwowanych.

  Sala dla gości dostępna będzie od godziny 12.00.


   

  2016-09-08

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Dotyczy spotkania ws. 70 lecia PKS dnia 14 września w teatrze Buffo w Warszawie

  W związku z faktem iż w bespośrednich okolicach teatru Buffo w Warszawie brak jest miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, prosimy wszystkich gości którzy będą uczestniczyli w uroczystościach w teatrze o wcześniejsze przybycie celem znalezienia miejsca parkowania samochodu.

  2016-08-30

  Ogólne | Spotkania |

 • Kalendarz - Informator na rok 2017

  W nawiazaniu do poprzedniej informacji (link do informacji z dnia 13 lipca 2016 r.) dotyczącej druku Kalendarza - Informatora na rok 2017 zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Informator będzie zawierał reklamy na papierze kredowym błyszczącym o gramaturze 115 g w kolorze.

  2016-08-02

  Ogólne |

 • Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym (z dnia 22 lipca 2016 r.)

  W załączeniu zamieszczamy projekt Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym.

 • Drugie czytanie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym

  W załączeniu stenogram z dyskusji w drugim czytaniu nad projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym. Z prośbą do członków o zapoznanie się
  z nim. Szczególnie wystąpieniem Ministra Szmyta na temat kierunków dużej nowelizacji. Ustawa zostanie dziś przez Sejm przyjęta.

   

 • Utrudnienia w ruchu na drogach woj. śląskiego w dniach 27.07-1.08.2016

  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Śląski opublikował rozporządzenie nr 1/16 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów - po drogach na obszarze województwa śląskiego - w dniu 28 lipca 2016 r. w godzinach od 04:00 do 16:00.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Transportu drogowego pod adresem:


   

  2016-07-20

  Ogólne |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy