• Ankieta dotycząca projektu nowelizacji ustawy PTZ

  Szanowni Państwo
  Zarząd PIGTSiS zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z zamieszczoną ankietą oraz o jej wypełnienie i nadesłanie do siedziby Izby w terminie do
  dnia 7 listopada. W konsultacjach brało udział niewielka część naszych członków. Oczekujemy, że w ten sposób zwiększy się ich liczba, oraz to iż zarząd będzie mógł ocenić preferencje naszych członków na podstawie większej liczby ankiet.

 • Konferencja Przewozowa PIGTSiS - 12 października 2016 r.

  Konferencja Przewozowa PIGTSiS w dniu 12 października 2016 r. zgromadziła rekordową ilość uczestników w tym: członków Izby z całego kraju a także zainteresowanych organizacją publicznego transportu zbiorowego przedstawicieli wszystkich szczebli samorządów.

  W Konferencji uczestniczyły władze Izby na czele z Prezesem Zdzisławem Szczerbaciukiem i Wiceprezesem Franciszkiem Kowalukiem oraz Rada Nadzorcza PIGTSIS  z Przewodniczącym Krzysztofem Częstochowskim i Wiceprzewodniczącym Władysławem Brachunem. Wśród panelistów byli również kolejni członkowie RN PIGTSiS Leszek Podżorski oraz Stanisław Wodyński który jako szef Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS wspólnie z Targami Kielce i PKS w Ostrowcu Św. S.A. zorganizował i prowadził Konferencję.


   

 • Odwołane Regionalne Spotkanie Członków Izby w Łosicach w dniu 25.X

  Uprzejmie informujemy iż zaplanowane na dzień 25.X. spotkanie członków PIGTSiS poświęcone zmianom w ustawie o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym, z uwagi na znikome zainteresowanie zostało odwołane.


  Chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w Łodzi w dniu 20.X.2016 r. w siedzibie PKS Łódź 91-729 ul. Smutna 28


   

  2016-10-14

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Informacja o wyroku NSA - sprawa dowozu dzieci z poza terenu Gminy

   

  I N F O R M A C J A


  Informujemy, ze Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 22 września 2016 r. w podjętym wyroku (sygnatura II GSK 3305/15), oddalił skargę kasacyjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2015 r. (sygnatura I SA/Rz 699/15), w którym uznano, że Gmina ma prawo organizować bezpłatny transport uczniów w przypadku kiedy uczniowie mieszkają poza obwodem szkoły albo poza granicami gminy.

  Informacja ta wprawdzie dotyczy finansów JST, jakim jest Gmina, jednakże, ponieważ nasi członkowie realizujący na zlecenie Gminy przewozy uczniów do szkół, często podnoszą ten problem – dlatego zamieszczamy powyższą informację.


  Warszawa, dn. 11 października 2016 r.

   

 • Konferencja przewozowa PIGTSiS na targach TRANSEXPO2016

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji we współpracy z Targami Kielce S.A. oraz PKS w Ostrowcu Św. zapraszają na Konferencję "Przewozową "Publiczny Transport zbiorowy w Regionach" która odbędzie się 12 października 2016 w Kielcach ul. Zakładowa 1


  Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej "DELTA" Centrum Kongresowego Targów Kielce w ramach XIII Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2016 11-13.10.2016t.


   

 • Spotkanie Noworoczne Członków Izby

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje iż w dniach 10-11 stycznia 2017 r. planowane jest Spotkanie Noworoczne Członków Izby połączone z wyjazdem studyjnym do Ostrawy.

  Spotkanie odbędzie się w Wiśle. W dniach 12-13 stycznia w Wiśle odbędzie się konkurs skoków narciarskich Pucharu Świata. Przewidujemy w przypadku zainteresowania uczestników możliwość nabycia biletów oraz zapewnienia noclegu.

  Szczegóły spotkania podamy w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej

  Serdeczenie zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu.

  2016-10-04

  Ogólne | Spotkania |

 • Spotkania regionalne dla Członków Izby dotyczące zmian w ustawie o td i ptz

  Zarząd PIGTSiS postanowił zorganizować cykl spotkań regionalnych Członków Izby, poświęconych:

  1) przekazaniu informacji o pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym w zakresie spraw związanych z tzw. "dobrą reputacją"

  2) zasięgnięcia opinii Członków w zakresie propozycji zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 208)


  Na spotkaniu przedstawione zostanie wstępne stanowisko Izby, uwagi Członków oraz wzór ankiety, która będzie dotyczyć poruszanego problemu


  Spotkania odbędą się:

  1) 10.X. 2016 r. w siedziba PKS Lubin 59-300 ul. Ścinawska 22

  2) 18.X.2016 r. w siedzibie PKS Piła 64-920 ul. Przemysłowa 28

  3) 20.X.2016 r. w siedzibie PKS Łódź 91-729 ul. Smutna 28

  4) 25.X.2016 r. w siedzibie PKS Łosice 08-200 ul. Kolejowa 22


  Wszsytkie spotkania rozpoczną się o 10.00


  W sprawach organizacji w/w spotkań prosimy o przesłanie na adres e-mail sekretariatu Izby pigtsis@pigtsis.pl informacji o skorzystaniu z naszego zaproszenia, z podaniem daty i miejsca spotkania, oraz ilości osób, które zamierzają wziąć w nim udział


   

 • Akademia z okazji Jubileuszu 70 lat powstania i działalności PKS


  W dniu 14 września 2016 r. odbyła się w Teatrze Buffo w Warszawie, Akademia z okazji Jubileuszu 70. Lat powstania i działalności dla dobra społeczeństwa organizacji PKS. W akademii uczestniczyli przedstawiacie Sejmu, administracji państwowej. Przybyło blisko 300 pracowników przedsiębiorstw PKS, a także kilkudziesięciu byłych długoletnich prezesów i dyrektorów firm PKS oraz przedstawiciele dużych organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu. Przedstawiono krótką prezentację historii PKS.

  W dowód uznania wkładu pracy na rzecz swoich zakładów pracy, 116 pracowników zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę oraz odznakami honorowymi zasłużony dla transportu.

  Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk wystosował do uczestników spotkania list gratulacyjny, przekazując w nim z tej okazji życzenia wszystkim pracownikom firm PKS.

  Po akademii uczestnicy obejrzeli spektakl muzyczny w wykonaniu zespołu Teatru Buffo


   

  2016-09-18

  Ogólne | Spotkania |

 • Kalendarz - Informator na rok 2017

  Szanowni Państwo, w związku z upływającym terminem przesyłania danych do wydawanego przez PIGTSIS Kalendarza Informatora na rok 2017, prosimy wszystkich zainteresowanych nabyciem wydawnictwa lub zamieszczeniem informacji o własnym przedsiębiorstwie przewozowym w tym wydawnictwie o pilne przesyłanie stosownych danych na nasz adres mailowy: pigtsis@pigtsis.pl


  Szczegóły dotyczące kalendarza znajdują się na naszej stronie internetowej we wcześniejszych informacjach z lipca i sierpnia b.r.

  2016-09-15

  Ogólne |

 • Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z 2016 r. pod poz. 1342 została opublikowana Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym
  transporcie zbiorowym, na podstawie której m.in. wszystkie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych wydane do 31 grudnia 2016 r. zostają z
  mocy ustawy przedłużone do 31 grudnia 2017 r. a tym samym także do końca 2017 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady honorowania uprawnień do
  ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 września 2016 r. 

   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy